De VoorZorg (Solidaris)
Gecontracteerd
Keuze uit alle hoorapparaten

Assortiment

Tegemoetkoming

Klik hier voor alle hoorapparaten met tegemoetkoming bij De VoorZorg (Solidaris).: Bekijk de hoorapparaten

Tegemoetkomingen hoorapparaten De VoorZorg (Solidaris)

Op deze pagina vindt u informatie over de tegemoetkomingen, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig heeft voor het aanschaffen van hoorapparaten bij de mutualiteiten: De VoorZorg (Solidaris)

Een hoorapparaat Twee hoorapparaten Cross hoorapparaten
0 t/m 17 jaar 1.249,31 2.474,59 134,91
18 t/m 64 jaar 761,35 1.507,04 134,91
65+ 720,85 1.426,79 134,91
Vergoeding accessoires

123

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Per 1 juli 2022 is De VoorZorg samen met de Socialistische Mutualiteit gefuseerd naar Solidaris. De tegemoetkomingen op deze pagina zijn hetzelfde als die van Solidaris.

Voorwaarden voor tegemoetkoming
Daarvoor heeft het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal voorwaarden opgesteld, waaraan voldaan moet worden;

 • Het oor of de oren waarvoor een hoorapparaat nodig is, moet een minimum gehoorverlies van 40 decibel hebben
 • De hoorapparaten zorgen voor een verbetering van minimaal 5 decibel 
 • Deze verbetering moet aantoonbaar zijn bij de volgende hoormeting
 • Het hoorapparaat dat voorgeschreven wordt, moet bekend zijn in de erkende lijst van het RIZIV
 • Als u boven de 18 jaar bent heeft u eens in de 5 jaar recht op tegemoetkoming
 • Personen onder de 18 jaar hebben iedere 3 jaar recht op tegemoetkoming

Procedure tegemoetkoming hoorapparaten
De procedure om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op hoorapparaten gaat volgens RIZIV-richtlijnen. Oogvoororen ondersteunt u tijdens dit gehele proces.
Het proces loopt als volgt: 

 • Allereerst komt er een bezoek bij de NKO-arts. De arts voert een hoortest uit. Aan de hand van de resultaten van deze meting schrijft de NKO-arts een hoorapparaat aan. Met het voorschrift van de NKO-arts kan u een afspraak maken bij onze audicien. 
 • De audicien zoekt samen met u naar een hoorapparaat op maar van uw wensen.
 • Vervolgens volgen er hoortesten met de hoorapparaten bij de audicien.
 • Daarna volgt er een nieuwe hoortest bij de NKO-arts met de voorgeschreven hoorapparaten. Na de meting beslist de arts of het hoorapparaat definitief kan worden voorgeschreven.
 • Bij het aantonen van het definitieve voorschrift bij onze audicien, zal de tegemoetkoming aangevraagd worden bij de mutualiteit. Wanneer de mutualiteit hun akkoord geeft, ontvangt u het recht op de tegemoetkoming.