Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: 2 februari, 2020

1 - Definities

2 - Identiteit van de ondernemer

3 - Toepasselijkheid

4 - Het aanbod

5 - De overeenkomst

6 - Herroepingsrecht

7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

10 - Uitsluiting herroepingsrecht

11 - De prijs

12 - Nakoming en extra garantie

13 - Levering en uitvoering

14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

15 - Betaling

16 - Klachtenregeling

17 - Geschillen

18 - Branchegarantie

19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

      9.5 uit 1 reviews

Ik zou bij een volgende aankoop opnieuw voor hetzelfde merk/type kiezen.

Lees meer

      10.0 uit 1 reviews

Een zeer vriendelijk onthaal en begeleiding.

Lees meer

      9.3 uit 1352 reviews Lees ze allemaal