Algemene voorwaarden

Geldig vanaf: 2 februari, 2020

1 - Definities

2 - Identiteit van de ondernemer

3 - Toepasselijkheid

4 - Het aanbod

5 - De overeenkomst

6 - Herroepingsrecht

7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

10 - Uitsluiting herroepingsrecht

11 - De prijs

12 - Nakoming en extra garantie

13 - Levering en uitvoering

14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

15 - Betaling

16 - Klachtenregeling

17 - Geschillen

18 - Branchegarantie

19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

      9.4 uit 22 reviews
      9.4 uit 61 reviews
      9.4 uit 61 reviews

Over het algemeen zéér positief

Lees meer

      9.4 uit 1891 reviews Lees ze allemaal