Solidaris
Gecontracteerd
Keuze uit alle hoorapparaten

Assortiment

Tegemoetkoming

Klik hier voor alle hoorapparaten met tegemoetkoming bij De VoorZorg (Solidaris).: Bekijk de hoorapparaten

Tegemoetkomingen hoorapparaten De VoorZorg (Solidaris)

Op deze pagina vindt u informatie over de tegemoetkomingen, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig heeft voor het aanschaffen van hoorapparaten bij de mutualiteiten: De VoorZorg (Solidaris), Socialistische Mutualiteit (Solidaris) en Solidaris

Een hoorapparaat Twee hoorapparaten Cross hoorapparaten
0 t/m 17 jaar 1.404,65 2.782,28 151,68
18 t/m 64 jaar 856,00 1.694,42 151,68
65+ 810,45 1.604,20 151,68
Vergoeding accessoires

123

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Per 1 juli 2022 is De VoorZorg samen met de Socialistische Mutualiteit gefuseerd naar Solidaris.

Voorwaarden voor tegemoetkoming
Daarvoor heeft het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal voorwaarden opgesteld, waaraan voldaan moet worden;

 • Het oor of de oren waarvoor een hoorapparaat nodig is, moet een minimum gehoorverlies van 40 decibel hebben
 • De hoorapparaten zorgen voor een verbetering van minimaal 5 decibel 
 • Deze verbetering moet aantoonbaar zijn bij de volgende hoormeting
 • Het hoorapparaat dat voorgeschreven wordt, moet bekend zijn in de erkende lijst van het RIZIV
 • Als u boven de 18 jaar bent heeft u eens in de 5 jaar recht op tegemoetkoming
 • Personen onder de 18 jaar hebben iedere 3 jaar recht op tegemoetkoming

Procedure tegemoetkoming hoorapparaten
De procedure om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op hoorapparaten gaat volgens RIZIV-richtlijnen. Oogvoororen ondersteunt u tijdens dit gehele proces.
Het proces loopt als volgt: 

 • Allereerst komt er een bezoek bij de NKO-arts. De arts voert een hoortest uit. Aan de hand van de resultaten van deze meting schrijft de NKO-arts een hoorapparaat aan. Met het voorschrift van de NKO-arts kan u een afspraak maken bij onze audicien. 
 • De audicien zoekt samen met u naar een hoorapparaat op maat van uw wensen.
 • Vervolgens volgen er hoortesten met de hoorapparaten bij de audicien.
 • Daarna volgt er een nieuwe hoortest bij de NKO-arts met de voorgeschreven hoorapparaten. Na de meting beslist de arts of het hoorapparaat definitief kan worden voorgeschreven.
 • Bij het aantonen van het definitieve voorschrift bij onze audicien, zal de tegemoetkoming aangevraagd worden bij de mutualiteit. Wanneer de mutualiteit hun akkoord geeft, ontvangt u het recht op de tegemoetkoming.