Oogvoororen ondersteunt hoorzorg in Nepal


Bij de aankoop van hoorapparaten zorgt u niet alleen voor de ondersteuning van uw eigen gehoor, maar ook voor de opbouw van hoorzorg in Nepal


25% van de kinderen in Nepal heeft oor- en gehoorproblemen
Deze kinderen hebben moeite met het onderwijs
Zonder onderwijs geen ontwikkeling en geen kans te ontsnappen uit de armoede
Stichting Kind en Oor helpt kinderen met oor- en gehoorproblemen in Nepal
Met de aankoop van uw apparaat draagt u 0,50 euro bij aan de oorzorg in Nepal
U kunt nog meer bijdragen, belastingvrij

Nepal
Nepal is arm land met een jonge democratie waar de gezondheidszorg slecht en gebrekkig is, zeker voor wat betreft de zorg voor kinderen met een oor- of gehoorprobleem. Er is geen zorgverzekering of ziekenfonds en de zorg, als die al aanwezig is, is alleen bereikbaar voor mensen met voldoende geld.

Oorproblemen en school
Juist in de kinderleeftijd komen veelvuldig oorproblemen en onbehandeld kunnen ze ertoe leiden dat een kind een blijvend gehoorverlies oploopt en door deze handicap buiten de samenleving valt. In Nepal heeft 25% van de kinderen een oorprobleem. Maar er is in Nepal geen screening op gehoorproblemen en oorontstekingen worden daardoor vaak niet ontdekt en laat of niet behandeld. Daarnaast zijn medicijnen te duur voor de lokale bevolking en zijn medische expertise en ziekenhuizen schaars. Hierdoor kunnen veel kinderen door hun oorprobleem niet goed deelnemen aan het onderwijs en zich niet goed ontwikkelen. Het gehoorverlies kan op deze manier van grote invloed zijn op de persoonlijke ontwikkeling en daarmee de toekomst van het kind. Te weinig scholing betekent immers minder kansen in de maatschappij en daarmee armoede.

Oorinfecties zijn gevaarlijk
Bovendien loopt een kind met chronische oorproblemen meer kans op (levens)gevaarlijke complicaties van de oorontsteking, zoals hersenvliesontsteking, hersenabcessen, maar ook acute doofheid en evenwichtsstoornissen. Infecties kunnen zich vanuit het oor uitbreiden naar hersenen, evenwicht en gehoor. Soms kan er blijvende schade ontstaan met grote, blijvende gevolgen.

Werkwijze Stichting Kind en Oor
De stichting Kind en Oor bestaat sinds 2016 en is opgericht om juist bij deze kwetsbare groep, de kinderen, de diagnostiek en behandeling van oorproblemen te organiseren. Doel van de stichting is om (gehoor-) schade te voorkomen door betere screening en vroege behandeling van oor- en gehoorproblemen. De stichting heeft in een health center op het platteland een moderne KNO-poli ingericht. Bovendien zijn vele mensen opgeleid om oorproblemen te kunnen diagnosticeren en een eerste behandeling in te stellen. De stichting heeft inmiddels een team in dienst dat op de scholen kinderen screent op oor- en gehoorproblemen. In Nederland heeft de organisatie de ANBI-status verworven, waarmee de financiële betrouwbaarheid erkend en gewaarborgd is. Het bestuur wordt ondersteund door 2 enthousiaste ambassadeurs van de stichting, de heer J.A.H. Melis en de heer R. Pieters.

Wat wordt er gedaan door de Stichting Kind en Oor
In de komende periode van 5 jaar zal het accent liggen op het verder opleiden van gezondheidswerkers ten behoeve van het screeningsprogramma. Op dit moment worden de scholen gescreend door eigen Nepalese medewerkers. Lokale KNO-artsen worden opgeleid om moderne ooroperaties te kunnen uitvoeren. De stichting Kind en Oor leidt op, maar investeert ook in moderne apparatuur om deze operaties goed uit te kunnen voeren.

De audioloog, hr. Habets heeft audiologische trainingen verzorgd en ervoor gezorgd dat onze medewerkers hoorapparaten kunnen aanmeten. Inmiddels zijn ruim 2.000 schoolkinderen gescreend en zijn hoorapparaten, die door de stichting zijn aangeschaft succesvol aangemeten bij Nepalese schoolkinderen. Ook is een begin gemaakt met de operaties van de kinderen met chronische oor- en gehoorproblemen, samen met de lokale KNO-artsen. De kosten van operatieve ingrepen zijn te hoog voor de lokale bevolking, waardoor noodzakelijk operaties om ontstekingen te behandelen en gehoorverlies te herstellen niet of nauwelijks plaatsvindt. Daarnaast is het instrumentarium in de ziekenhuizen ernstig verouderd en worden middenoorprotheses niet aangemeten omdat deze te duur zijn. Zonder deze middenoorprotheses is goed horen na oorinfecties veelal niet goed mogelijk. Tot slot ontbreekt de kennis om operaties tot een goed einde te brengen en om de middenoor protheses goed te plaatsen tijdens de operatieve procedures. Daarom leiden wij lokale KNO-artsen op die de operaties te kunnen gaan doen en betaalt de stichting de kosten voor de operaties.

Voor dit werk is geld nodig!
En daarom vragen wij uw ondersteuning voor ons werk in Chitwan, Nepal. Voor geld dat nodig is om het zorgpad slechthorendheid bij kinderen op te bouwen en te onderhouden.

Er is geld nodig voor:

Screening van de basisscholen
Operaties van slechthorende kinderen
Medicijnen en apparatuur voor moderne ooroperaties.

Uw bijdrage?
Zoals gezegd is de stichting Kind en Oor op zoek naar ondersteuning voor dit project. Financiële ondersteuning zou het meest welkom zijn. Met uw bijdrage kunnen wij ons werk voorzetten en uitbreiden.

U kunt ons financieel ondersteunen op 3 manieren;

Middels een eenmalige gift
Door ons in uw testament op te nemen (voor iedereen belastingvrij)

Een gift is aftrekbaar van de belastingen wanneer u tenminste 5 jaar doneert en een donatieformulier (ook bijgevoegd in de map) heeft ondertekend en opgestuurd naar ons. Het mag elk bedrag zijn en geldt voor iedereen. Om deze manier van doneren makkelijk te maken hebben wij een donatieformulier gemaakt welke u hier kunt downloaden. U hoeft slechts het bedrag in te vullen, de jaarlijkse betaling te regelen, het formulier op te sturen naar ons antwoordnummer en wij doen de rest. U kunt het formulier opsturen naar: Antwoordnummer 12002 5056ZS BERKEL-ENSCHOT.

Ook een bedrag uit een erfenis is volledig onbelast, aangezien de stichting ANBI (Algemeen Nut Beogende Stichting) gecertificeerd is. Indien u dit wenst kunt u uw notaris verzoeken ons op te nemen in uw testament.

Graag verwijs ik ook naar de website www.kindenoor.nl voor nadere informatie. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, of de behoefte bestaan aan een gesprek over dit project dan vernemen wij dat graag.

Bestuur:

Dr. Arvid Kropveld, KNO-arts, voorzitter
Dhr. Tom Godthelp, KNO-arts, bestuurslid
Dhr. Carlo Habets, bestuurslid, audioloog bij OogVoorOren
Hr. Jan Kerkhofs, penningmeester, voormalig accountant BDO
Ambassadeurs van de stichting: Dhr. J.A.H. (Jan) Melis en hr. R. Pieters,
      9.9 uit 16 reviews

Heel goed op alle gebied, ik ben blij dat ik Oog voor oren gevonden heb.

Lees meer

      9.4 uit 74 reviews

Top service met de glimlach

Lees meer

      10.0 uit 1 reviews

prijs/kwaliteit een toptoestel

Lees meer

      9.4 uit 2009 reviews Lees ze allemaal