Tegemoetkomingen hoorapparaten

Tegemoetkomingen hoorapparaten 2021
Bij de aanschaf van hoorapparaten kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Op deze pagina vind u de hoogte van de tegemoetkoming, de voorwaarden vanuit het RIZIV en de procedure;

Overzicht tegemoetkomingen

Tegemoetkoming Monofonisch Stereofonisch CROS
0 - 18 jaar € 1.215,21 € 2.407,06 € 131,22
18 - 65 jaar € 740,56 € 1.465,91 € 131,22
65+ jaar € 701,15 € 1.387,85 € 131,22

 

Voorwaarden voor tegemoetkoming
Daarvoor heeft het Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal voorwaarden opgesteld, waaraan voldaan moet worden;

Het oor of de oren waarvoor een hoorapparaat nodig is, moet een minimum gehoorverlies van 40 decibel hebben
De hoorapparaten zorgen voor een verbetering van minimaal 5 decibel 
Deze verbetering moet aantoonbaar zijn bij de volgende hoormeting
Het hoorapparaat dat voorgeschreven wordt, moet bekend zijn in de erkende lijst van het RIZIV
Als u boven de 18 jaar bent heeft u eens in de 5 jaar recht op tegemoetkoming
Personen onder de 18 jaar hebben iedere 3 jaar recht op tegemoetkoming


Procedure tegemoetkoming hoorapparaten
De procedure om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op hoorapparaten gaat volgens RIZIV-richtlijnen. Oogvoororen ondersteunt u tijdens dit gehele proces.
Het proces loopt als volgt: 

Allereerst komt er een bezoek bij de NKO-arts. De arts voert een hoortest uit. Aan de hand van de resultaten van deze meting schrijft de NKO-arts een hoorapparaat aan. Met het voorschrift van de NKO-arts kan u een afspraak maken bij onze audicien. 
De audicien zoekt samen met u naar een hoorapparaat op maar van uw wensen.
Vervolgens volgen er hoortesten met de hoorapparaten bij de audicien.
Daarna volgt er een nieuwe hoortest bij de NKO-arts met de voorgeschreven hoorapparaten. Na de meting beslist de arts of het hoorapparaat definitief kan worden voorgeschreven.
Bij het aantonen van het definitieve voorschrift bij onze audicien, zal de tegemoetkoming aangevraagd worden bij de mutualiteit. Wanneer de mutualiteit hun akkoord geeft, ontvangt u het recht op de tegemoetkoming.
      9.4 uit 74 reviews

Top service met de glimlach

Lees meer

      10.0 uit 1 reviews

prijs/kwaliteit een toptoestel

Lees meer

      9.9 uit 17 reviews

Zeer goed produkt

Lees meer

      9.4 uit 2013 reviews Lees ze allemaal